Projectmanagement | Consultancy

Management van projecten

De kunst van projectmanagement is het projectteam als geheel, en daarbij ieder individu, zonder oordeel een respectvolle plek te geven en in zijn of haar kracht te zetten. Als ieder teamlid zich gezien en erkend weet, gaat de energie in de juiste richting stromen en ontstaat er creativiteit en gedrevenheid, met als resultaat een krachtig team en een succesvol project.

Ik ben sterk in het sturen van werkprocessen. Ik heb technische en bedrijfskundige opleidingen gevolgd, daarnaast opleidingen in het professioneel begeleiden van mensen en organisaties in hun ontwikkeling. Verder heb ik vanuit verschillende posities veel ervaring op senior niveau in complexe projecten en programma’s. Met mijn gezond-zakelijke opstelling, open communicatie, humor en balans tussen ratio en emotie behaal ik de projectdoelstellingen.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is een onderdeel van integraal projectmanagement, dit lever ik inclusief en ook separaat. Ik slaag erin de relatie met directie/ bestuur, omgeving en betrokkenen in balans te houden gedurende het project.

Mijn werkvelden zijn gebiedsontwikkeling, openbare ruimte en infrastructuur.

Ontwikkeling van projectmanagement

Ik begeleid project- en programmamanagers in het ontwikkelen van hun leiderschapskracht. Het vertrekpunt is de plek en het handelen in het werk. Wat gebeurt er met hem of haar, wat gebeurt er in de interactie met de teamleden en de omgeving? Hoe ontwikkelt zich de energie in de groep en wat is het effect van de bijdrage van de projectmanager?

De cliënt doet een leerervaring op die rechtstreeks raakt aan de kern. Ik stuur eerder op identiteitsniveau dan op vaardigheden en boor daarmee een diepere laag aan. In drie tot vijf sessies laat ik de cliënt inzien wat het aan leiderschap vraagt om het project, de organisatie en de mensen te dienen. Als het handelen van de projectmanager klopt en in evenwicht is op alle lagen, is dat voelbaar voor de mensen om hem of haar heen. Er ontstaat dan de juiste verbinding en zo kan de projectmanager zelf en kunnen ook de projectteamleden floreren.

Opstarten van een project en koers houden

De definitiefase van een project is cruciaal voor het verloop van de uitwerking van het project. Ik lever reflectie op het plan van aanpak. Tevens bied ik de mogelijkheid om de projectstartbijeenkomst te begeleiden.

Is bijsturing nodig gedurende de uitwerking van het project, dan vergt dat een zorgvuldige analyse en aanpak. Een interventie kan alleen slagen als deze zodanig op alle lagen wordt doorgevoerd, dat de lijnen in de (project)organisatie weer recht en schoon zijn.

Teamontwikkeling

Een groep professionals is niet vanzelfsprekend een team. Verantwoordelijkheden, rollen, doelstellingen en werkafspraken moeten helder zijn. Daarnaast heeft de projectmanager in te zien wat er gebeurt in de communicatie, in de onderlinge interactie tussen de leider en de leden, en die met hun omgeving.

Ik begeleid teams, spreek eigenaarschap, ondernemerschap en de eigen verantwoordelijkheid zodanig aan dat het team kan leren zich zelfsturend verder te ontwikkelen. Daarbij nodig ik de teamleden uit hun eigenheid plek te geven.

Cliënten in de sectoren civiel, milieu, bouw, landschap, water en energie zijn welkom.

LinkedIn Koen Westrik – Kantoor te Utrecht – info@koenwestrik.nl – 06 30107848

© 2019