Strategisch Projectmanagement voor Stedelijke opgaven met Impact

Visie

Krachtig leiderschap is vereist om ingewikkelde projecten in complexe stadse omgevingen goed te managen. Een krachtig leider weet teamleden op hun talent in te zetten én een gezonde interactie in de samenwerking te faciliteren, waarbij er ruimte is voor eigenheid. Dan gaat de energie in de juiste richting stromen en ontstaat er creativiteit en gedrevenheid. Teams kunnen daardoor leren nog meer zelfsturend te opereren. Zo ontstaat er blijvende meerwaarde voor de organisatie en de maatschappij.

Essentie

Mijn drijfveer is samen succes boeken. Ik verbind de bedoeling van het project met het bestaansrecht van de organisatie. Daarbij focus ik me op de vakinhoudelijke professionals en de mensen in de omgeving. De dynamiek in de interactie weet ik te doorgronden en ik breng het juiste aan het licht, zodanig dat het de mensen, het project, de organisatie én de omgeving dient.

Achtergrond

Ruim 25 jaar ervaring in het leiden van projecten. Ik heb 17 jaar bij een adviesbureau gewerkt. In 2007 ben ik mijn bedrijf gestart. Opleidingen heb ik gevolgd in techniek, bedrijfskunde, management en het professioneel begeleiden van mensen en organisaties. Ik heb me sterk ontwikkeld in het sturen van ingewikkelde projectprocessen in complexe omgevingen met veel partijen en verschillende belangen – en in het verbeteren van werkprocessen/ bedrijfsvoering van projectorganisaties.

Competenties

Succesvol in het behalen van doelstellingen. Overzicht, structuur, organisatorisch vermogen én impact. Inzicht in de dynamiek tussen leider, leden en hun omgeving. Verfijnen van goedlopende zaken en ontwarren van zaken die vast zijn gelopen. Ik doe wat nodig is, de crux van de zaak. Tevens beschik ik over de vaardigheid en souplesse om relationeel en inhoudelijk vlot te communiceren in (en tussen) het bestuur, het project en de omgeving.

Werkveld

Management van projecten inclusief omgevingsmanagement in opgaven voor de stad, voor overheden en adviesbureaus. Consultancy voor deze projectorganisaties die een sterke groei/ wending doormaken of stagnatie in hun ontwikkeling ervaren.

Projectmanagers die open staan om verder te leren in hun professie begeleid ik graag op de onderwerpen integraal projectmanagement en professionalisering van teams. De focus ligt dan op de professionele taak én op de persoonlijke leeropgave van de leider. Dit verzorg ik in de vorm van (team)coaching en training, op identiteitsniveau.

Werkwijze

Neem gerust contact met me op om te ervaren hoe jouw vraag en mijn werkwijze kunnen matchen.

Contact

LinkedIninfo@koenwestrik.nl – 06 30 10 78 48

CV et cetera

Mijn curriculum vitae, lijst van opdrachtgevers en overzicht van referenties in management, consultancy, coaching en training kun je op aanvraag ontvangen.

Een beknopt overzicht van mijn laatste referenties lees je op mijn LinkedIn profiel, zo ook aanbevelingen over mijn dienstverlening.

© Utrecht, maart 2024