Projectmanagement

Visie

Krachtig leiderschap is vereist om complexe projecten goed te managen. Een krachtig leider weet teamleden op hun talent in te zetten én een gezonde interactie in de samenwerking te faciliteren, waarbij er ruimte is voor eigenheid. Dan gaat de energie in de juiste richting stromen en ontstaat er creativiteit en gedrevenheid. Teams kunnen daardoor leren zelfsturend te opereren. Zo ontstaat er blijvende meerwaarde.

De crux van de zaak

Mijn drijfveer is samen succes boeken. Naast het leiden van projecten begeleid ik projectmanagers en projectteams in hun ontwikkeling. Ik verbind de bedoeling van het project met het bestaansrecht van de organisatie. Daarbij focus ik op de mensen. De dynamiek in de interactie weet ik te doorgronden en ik breng het juiste aan het licht, zodanig dat het de mensen, het project en de organisatie dient.

Achtergrond

Ruim 25 jaar ervaring in het leiden van projecten. Ik heb 17 jaar bij een adviesbureau gewerkt en in 2007 ben ik mijn bedrijf gestart. Opleidingen heb ik gevolgd in techniek, bedrijfskunde, management en het professioneel begeleiden van mensen en organisaties. Ik heb me sterk ontwikkeld in het sturen van projectprocessen in complexe omgevingen met veel partijen en verschillende belangen. En in het verbeteren van werkprocessen en bedrijfsvoering van projectorganisaties.

Competenties

Succesvol in het behalen van doelstellingen. Overzicht, structuur en organisatorisch vermogen. Inzicht in de dynamiek tussen leider, leden en hun omgeving. Verfijnen van goedlopende zaken en ontwarren van zaken die vast zijn gelopen. Ik doe wat nodig is, de crux van de zaak.

Werkveld

Management van projecten en omgevingsmanagement in opgaven voor de stad en daarbuiten voor overheden en adviesbureaus.

Consultancy voor deze projectorganisaties die een sterke groei of wending doormaken, of die stagnatie in hun ontwikkeling ervaren.

Speciaal voor ervaren projectmanagers in dit werkveld bied ik een ontwikkeltraject aan: leiderschapskracht.nl.

Werkwijze

Neem gerust contact met me op om te ervaren hoe uw vraag en mijn werkwijze kunnen matchen.

LinkedIn Koen Westrik – Kantoor te Utrecht – info@koenwestrik.nl – 06 30107848

Hieronder leest u mijn CV (website-versie), lijst van aanbevelingen en privacyverklaring.

Mijn volledig CV, referentielijst en lijst van opdrachtgevers kunt u op aanvraag ontvangen.

© 2021