Koen Westrik

Ontwikkeling van projectmanagement

Koen begeleidt project- en programmamanagers in het ontwikkelen van hun leiderschapskracht. Het vertrekpunt is de plek en het handelen in het werk. Wat gebeurt er met hem of haar, wat gebeurt er in de interactie met de teamleden en de omgeving? Hoe ontwikkelt zich de energie in de groep en wat is het effect van de bijdrage van de projectmanager?

De cliënt doet een leerervaring op die rechtstreeks raakt aan de kern. Koen stuurt eerder op identiteitsniveau dan op vaardigheden en boort daarmee een diepere laag aan. Hij laat de cliënt in drie tot vijf sessies inzien wat het aan leiderschap vraagt om het project, de organisatie en de mensen te dienen. Als het handelen van de projectmanager klopt en in evenwicht is op alle lagen, is dat voelbaar voor de mensen om hem of haar heen. Er ontstaat dan de juiste verbinding en zo kan de projectmanager zelf en kunnen ook de projectteamleden floreren. 

Opstarten van een project en koers houden 

De definitiefase van een project is cruciaal voor het verloop van de uitwerking van het project. Koen levert reflectie op het plan van aanpak. Tevens biedt Koen de mogelijkheid om de projectstartbijeenkomst te begeleiden.

Is bijsturing nodig gedurende de uitwerking van het project, dan vergt dat een zorgvuldige analyse en aanpak. Een interventie kan alleen slagen als deze zodanig op alle lagen wordt doorgevoerd, dat de lijnen in de (project)organisatie weer recht en schoon zijn. 

Teamontwikkeling 

Een groep professionals is niet vanzelfsprekend een team. Rollen, doelstellingen en werkafspraken moeten helder zijn. Daarnaast heeft de projectmanager in te zien wat er gebeurt in de communicatie, in de onderlinge interactie tussen de leider en de leden, en die met hun omgeving.

Koen begeleidt teams, hij spreekt eigenaarschap, ondernemerschap en de eigen verantwoordelijkheid zodanig aan dat het team kan leren zich zelfsturend verder te ontwikkelen. Daarbij nodigt hij de teamleden uit hun eigenheid plek te geven.

> Cliënten in civiel, milieu, bouw, landschap, water en energie heet Koen welkom.