Koen Westrik

Management van projecten en programma's

De kunst van projectmanagement is het projectteam als geheel, en daarbij ieder individu, zonder oordeel een respectvolle plek te geven en in zijn of haar kracht te zetten. Als ieder teamlid zich gezien en erkend weet, gaat de energie in de juiste richting stromen en ontstaat er creativiteit en gedrevenheid, met als resultaat een krachtig team en een succesvol project.

Koen is sterk in het sturen van werkprocessen. Hij heeft een technische en bedrijfskundige opleiding, daarnaast een opleiding in het begeleiden van mensen en organisaties in hun ontwikkeling. Verder heeft hij vanuit verschillende posities veel ervaring op senior niveau in complexe projecten en programma’s. Met zijn gezond-zakelijke opstelling, open communicatie, humor en balans tussen ratio en emotie behaalt hij de doelstellingen.

Omgevingsmanagement 

Omgevingsmanagement is een onderdeel van integraal projectmanagement, dit levert Koen inclusief en ook separaat. Hij slaagt erin de relatie met directie/ bestuur, omgeving en betrokkenen in balans te houden gedurende het project.

> Werkvelden van Koen zijn gebiedsontwikkeling, openbare ruimte en infrastructuur.